Starostwo Powiatowe
w Brzezinach

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

Lokalna Organizacja Turystyczna „Ziemia Brzezińska”

z_lotu_ptaka_brzeziny

Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom samorządów, przedsiębiorców działających w branży turystycznej oraz producentom lokalnych produktów Powiat Brzeziński planuje we współpracy z miastem Brzeziny i gminami Jeżów, Dmosin, Rogów i Brzeziny, powołać Stowarzyszenie Lokalna Organizacja Turystyczna „Ziemia Brzezińska”, której celem będzie promocja Ziemi Brzezińskiej jako regionu turystycznie atrakcyjnego.

Obecnie na terenie powiatu nie ma podmiotu zajmującego się promocją turystyki, stąd pomysł władz powiatu, aby powołać organizację pozarządową z siedzibą w Brzezinach, która będzie dążyła do:

– kreowania i upowszechniania pozytywnego wizerunku powiatu brzezińskiego, gmin wchodzących w skład powiatu brzezińskiego i miasta Brzeziny, przedsiębiorców i organizacji, które przystąpią do Stowarzyszenia jako członkowie, oraz Ziemi Brzezińskiej jako atrakcyjnego turystycznie  regionu w kraju i za granicą,
– tworzenia i rozwoju produktów turystycznych wokół atrakcji turystycznych,
– prowadzenia informacji turystycznej,
– promowania produktów tradycyjnych i działania na rzecz promocji turystyki kulinarnej.

Do 15 września 2017 r. można zgłaszać uwagi do treści dokumentu, przesyłając propozycje zmian na adres: promocja@powiat-brzeziny.pl.

Projekt statutu poniżej.

Starosta Brzeziński
Edmund Kotecki