Starostwo Powiatowe
w Brzezinach

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

Rządowy Fundusz Polski Ład Program Inwestycji Strategicznych


 

„Modernizacja dróg na terenie Powiatu Brzezińskiego wraz z dostawą sprzętu do utrzymania dróg”

 

 

W ramach zadania remont dwóch odcinków drogi powiatowej Nr 5101 E, tj. o długości ok. 1300 m na odcinku Koziołki – Nagawki oraz o długości ok. 210 m w m. Osiny. W zakresie robót remont nawierzchni jezdni, poboczy oraz odmulenie rowów przydrożnych.

Zadanie obejmuje również zakup sprzętu do utrzymania dróg powiatowych, tj. przecinarka jezdna (drogowa) do asfaltu/betonu z zestawem 10 tarcz diamentowych, spalinowy przewoźny przepychacz ciśnieniowy, zagęszczarka o masie ok. 100 kg oraz podkaszarki w ilości 2 sztuk.

Wartość robót budowlanych wraz z zakupem sprzętu  – 1.765.050,00 zł

Dofinansowanie ze środków RZĄDOWEGO FUNDUSZU POLSKI ŁAD: PROGRAM INWESTYCJI STRATEGICZNYCH w kwocie 1.676.797,50 zł

„Przebudowa dróg powiatowych na terenie Powiatu Brzezińskiego”

Opis zadania:

Inwestycja obejmuje przebudowę dróg powiatowych, tj. Nr 2918 E w m. Popień, Nr 2911 E w m. Witkowice, Nr 2937 E w m. Marianów Kołacki oraz Nr 2934 E w m. Popień o łącznej długości 2723 m. W zakresie robót przebudowa nawierzchni jezdni, poboczy, zjazdów oraz odmulenie rowów przydrożnych wraz z naprawą uszkodzonych przepustów.

Wartość robót budowlanych  – 4.585.875,20 zł

Dofinansowanie ze środków RZĄDOWEGO FUNDUSZU POLSKI ŁAD PROGRAM INWESTYCJI STRATEGICZNYCH w kwocie 3.767.521,68 zł

WykonawcaPrzedsiębiorstwem Budowy Dróg i Mostów „ ERBEDIM” Sp. z o.o. 
z siedzibą w ul. Żelazna 3, 97-300 Piotrków Trybunalski.


„Remont dróg na terenie Powiatu Brzezińskiego wraz z zakupem sprzętów do utrzymania dróg powiatowych”

Opis zadania:

Inwestycja obejmuje remont odcinków dróg powiatowych, tj. Nr 2918 E w m. Popień, Nr 2939 E w m. Mroga Dolna, Nr 2938 E na odcinku Przecław – Bronowice oraz Nr 5101 E w m. Osiny na łącznej długości 5881 m. W zakresie robót remont nawierzchnia jezdni, poboczy, odmulenie rowów przydrożnych oraz regulacja wysokościowa istniejących zjazdów.

W ramach inwestycji zakup sprzętów do utrzymania dróg powiatowych, tj. ciągnik, przyczepa tandem 2 – osiowa o ładowności min. 8 ton, kosiarka tylno – boczna, zamiatarka i posypywarka oraz koparko – ładowarka wraz z osprzętem (łyżka 40 cm, łyżka skarpowa, świder do znaków).

Wartość robót budowlanych  –  4. 870.365,01 zł

Koszt zakupu sprzętów do utrzymania dróg powiatowych – 1.482.377,68 zł

Dofinansowanie ze środków RZĄDOWEGO FUNDUSZU POLSKI ŁAD PROGRAM INWESTYCJI STRATEGICZNYCH w kwocie 6.035.105,56 zł

Wykonawca robót drogowych – Przedsiębiorstwem Budowy Dróg i Mostów „ ERBEDIM” Sp. z o.o.  z siedzibą w ul. Żelazna 3, 97-300 Piotrków Trybunalski.


„Przebudowa dróg powiatowych Powiatu Brzezińskiego”

Opis zadania:

Inwestycja obejmuje przebudowę dróg powiatowych Nr 2920 E w m. Mościska, Nr 2912 E w miejscowości Brzeziny, ul. Małczewska, Nr 5101 E  w m. Dmosin Drugi, 5103 E w m. Przyłęk Duży o łącznej długości 4350 mb. W zakresie robót przebudowa nawierzchni jezdni, pobocza, zjazdy oraz odmulenie rowów przydrożnych.

Wartość robót budowlanych  – 9.491.986,41 zł

Dofinansowanie ze środków RZĄDOWEGO FUNDUSZU POLSKI ŁAD Program Inwestycji Strategicznych w kwocie 8.075.000,00 zł

WykonawcaBudownictwo Drogowe „Budar” Sp. z o.o., z siedzibą Królewiec Poprzeczny 15, 26 – 212 Smyków.


„Remont dróg powiatowych Powiatu Brzezińskiego”

Opis zadania:

Inwestycja obejmuje remont drogi powiatowej Nr 2912 E w miejscowościach Brzeziny, Małczew, Adamów i Jordanów na czterech odcinkach o łącznej długości 6 400 mb.
W zakresie robót remont nawierzchni jezdni, chodnika, pobocza oraz odtworzenie istniejących rowów przydrożnych.

Wartość robót budowlanych  – 6.071.332,48 zł

Całkowita wartość zadania –  6.125.363,92 zł

Dofinansowanie ze środków RZĄDOWEGO FUNDUSZU POLSKI ŁAD Program Inwestycji Strategicznych w kwocie 5.700.000,00 zł

WykonawcaPrzedsiębiorstwo Robót Drogowo-Mostowych Sp. z o.o., z siedzibą 97 – 300 Piotrków Trybunalski, ul. Południowa 17/19.


Poprawa efektywności energetycznej  budynków położonych na terenie Szpitala w Brzezinach.

            Powiat Brzeziński realizuje zadanie polegające na poprawie efektywności energetycznej  budynków położonych na terenie Szpitala w Brzezinach. W ramach inwestycji planuje się poprawę efektywności energetycznej budynku szpitala poprzez: wymianę części okien, ocieplenie stropodachu oraz położonego w sąsiedztwie  budynku biurowego poprzez m in.: wymianę poszycia dachu, ocieplenie dachu i ścian zewnętrznych, wymianę stolarki okiennej i drzwiowej, modernizację instalacji  CO oraz wykonanie niezbędnych prac towarzyszących.

Dofinansowanie ze środków RZĄDOWEGO FUNDUSZU POLSKI ŁAD Program Inwestycji Strategicznych w kwocie zł: 1.800.000,00

Wartość inwestycji: 3.001.200,00

Wykonawca: Zakład Ogólnobudowlany „Marbudex” Marek Kierlańczykbul. Łowicka 127 96-100 Skierniewice