Starostwo Powiatowe
w Brzezinach

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

Inwestycje w Powiecie Brzezińskim

Powiat brzeziński, zlokalizowany w województwie łódzkim, dynamicznie się rozwija dzięki skutecznemu wykorzystaniu różnorodnych źródeł finansowania. Dzięki strategicznemu planowaniu i efektywnemu pozyskiwaniu środków, powiat ten realizuje szereg inwestycji, które przyczyniają się do poprawy jakości życia mieszkańców, rozwoju infrastruktury oraz ochrony dziedzictwa kulturowego i środowiska naturalnego. Inwestycje te są możliwe dzięki wsparciu z funduszy rządowych, unijnych oraz wojewódzkich, co pozwala na realizację ambitnych projektów i zrównoważony rozwój regionu.

  1. Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych (RFIL)
  2. Polski Ład
  3. Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg (RFRD)
  4. Państwowy Fundusz Celowy
  5. Program Ochrony Zabytków
  6. Fundusze Unijne
  7. Fundusze z budżetu Województwa Łódzkiego
  8. Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (WFOŚiGW)