Starostwo Powiatowe
w Brzezinach

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

Memoriał

SZTANDAR POWIATU BRZEZIŃSKIEGO

sztandarsztandar

Rada Powiatu w Brzezinach w oparciu o pozytywną opinię Ministra Administracji i Spraw Wewnętrznych z dnia 19 kwietnia podjęła uchwałę nr VII/50/11 z dnia 20 maja 2011r. w sprawie ustanowienia sztandaru Powiatu Brzezińskiego opublikowaną w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego Nr 197, poz. 2004.

HERB

 herb

Projekty herbu, flag i pieczęci powiatu brzezińskiego zostały pozytywnie zaopiniowane przez Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w oparciu o uchwałę Komisji Heraldycznej (uchwała Nr 80-909/O/2004 z dnia 14 maja 2004 r. w sprawie projektów herbu, flag, banneru i pieczęci Powiatu Brzezińskiego), która zawiera merytoryczną ocenę nadesłanego projektu w zakresie jego zgodności z zasadami heraldyki, weksylologii i miejscowej tradycji historycznej.

FLAGA

 flaga

Projekty herbu, flag i pieczęci powiatu brzezińskiego przygotował zespół pod kierunkiem dr Marka Adamczewskiego – pracownika Instytutu Historii Uniwersytetu Łódzkiego. Herb i flagi powiatu brzezińskiego w symboliczny sposób informują o terytorium, mieszkańcach oraz władzach samorządowych powiatu oraz są zewnętrznym znakiem rozpoznawczo – własnościowym powiatu.

FLAGA URZĘDOWA

flaga

W dniu 31 maja 2004 roku Rada Powiatu w Brzezinach podjęła uchwałę Nr XVIII/121/04 w sprawie ustanowienia herbu, flagi urzędowej, flagi powiatu brzezińskiego, banneru i pieczęci powiatu brzezińskiego (Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego Nr 196, poz. 1749).

BANER

Zasady używania i posługiwania się herbem, flagą urzędową, flagą powiatu, bannerem oraz pieczęciami określa regulamin stanowiący załącznik do uchwały.

 

Załączniki: