Starostwo Powiatowe
w Brzezinach

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

Państwowy Fundusz Celowy


Budowa Centrum Opiekuńczo-Mieszkalnego w Dąbrowie, powiat Brzeziński, gmina Jeżów

 

Informacja o dofinansowaniu COM (PDF)
Informacja nr 2 – opis realizacji (PDF)

Zakończenie Robót Budowlanych

W dniu 14 września 2022 r. w Dąbrowie dokonano odbioru końcowego robót budowlanych zadania pod nazwą :

,,Budowa Centrum Opiekuńczo- Mieszkalnego w Dąbrowie, Gmina Jeżów, Powiat Brzeziński.

Powiat Brzeziński uzyskał dofinansowanie ze środków Funduszu Solidarnościowego w ramach Programu Ministra Rodziny i Polityki Społecznej ,, Centra Opiekuńczo – Mieszkalne”.

Wykonawcą robót budowlanych była Firma MODERNDOM s.c. Mariusz Rozpara , Krzysztof Górski z siedzibą w Skierniewicach, ul. Piłsudskiego 17/2.

Zakres prac obejmował między innymi

– budowę budynku o powierzchni 429.57 m 2

– wykonanie wewnętrznej  instalacji elektrycznej, instalacji wodociągowo – kanalizacyjnej, odgromowej, centralnego ogrzewania, wentylacji mechanicznej, teletechnicznej, fotowoltaicznej

– wykonanie utwardzenia terenu: dojść, dojazdów, tarasu, parkingu

– postawienie obiektów małej architektury

Całkowita wartość robót budowlanych:

2.463 266, 27

Termin rozpoczęcia robót budowlanych- 19.10.2021 r.

Termin zakończenia robót budowlanych- 31.08.2022.

Link do strony na Facebooku – Centrum Opiekuńczo-Mieszkalne w Dąbrowie