Starostwo Powiatowe
w Brzezinach

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

ZSP w Brzezinach – szkołą dla każdego ucznia!

spotkanie_noworoczne_-_2015-17

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Brzezinach proponuje gimnazjalistom naukę w: trzyletnim liceum ogólnokształcącym,  czteroletnim technikum oraz trzyletniej zasadniczej szkole zawodowej.

Jesteśmy szkołą nowoczesną i kształcimy w kierunkach poszukiwanych przez pracodawców, takich jak:
•    technik ekonomista – kształcenie w  tym zawodzie zapewni osiągnięcie kwalifikacji w zakresie finansów i rachunkowości;
•    technik logistyk  – szkoła przygotowuje  do podjęcia pracy w firmach logistycznych, działach logistyki przedsiębiorstw przemysłowych, handlowych, dystrybucyjnych, transportowo – spedycyjnych na stanowiskach związanych z zarządzaniem procesami logistycznym, zakładach komunikacyjnych, jednostkach samorządu terytorialnego;                               
•    technik żywienia i usług gastronomicznych – obecnie bardzo modny i atrakcyjny kierunek, który zapewni nie tylko umiejętności tradycyjnego sporządzania potraw, ale zapozna z nowoczesnymi technikami kulinarnymi ( kuchnia molekularna i inne ). W czasie nauki uczniowie odbywają praktyki:  w ośrodkach w górach, nad morzem, w zakładach gastronomicznych na terenie Łodzi i powiatu brzezińskiego.                                                       
•    technik organizacji reklamy –  absolwent tego kierunku  przygotowany jest do pracy w działach marketingu przedsiębiorstw produkcyjnych i handlowych, biurach ogłoszeń, działach promocji środków masowego przekazu, agencjach i studiach graficznych, agencjach do spraw kontaktów z prasą i kształtowania opinii publicznej (PR).

W trakcie nauki  w technikum  uczniowie uzyskują dyplomy potwierdzające kwalifikacje w danym zawodzie. Do dyplomu  dołączany jest tzw. EUROPASS – dokument potwierdzający kwalifikacje na terenie Unii Europejskiej.
W zasadniczej szkole zawodowej kształcimy w zawodzie kucharz – absolwent może podjąć pracę w zakładach żywienia zbiorowego, służbie zdrowia, gospodarstwach agroturystycznych, hotelach, pensjonatach, domach wczasowych. Może  także uruchomić własną działalność (w dziedzinie małej gastronomii).

W ramach liceum ogólnokształcącego, proponujemy naukę w klasie policyjno – prawnej (pod patronatem Komendy Powiatowej Policji w Brzezinach), w której – oprócz przedmiotów ogólnokształcących, uczniowie realizują zajęcia samoobrony z profesjonalnymi  instruktorami policji z Komendy Miejskiej w Łodzi oraz uczestniczą  w zajęciach prawa  i innych – specyficznych dla tego rodzaju służb.

Oprócz przygotowania do egzaminu maturalnego i egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie, staramy się rozwijać uzdolnienia, zainteresowania i umiejętności  uczniów.
Od wielu lat uczestniczymy w projektach unijnych. W ciągu czterech ostatnich lat realizowaliśmy projekty na kwotę ponad  2 700 000,00 zł. Nasi uczniowie uzyskali nowe umiejętności i kwalifikacje, odbyli bezpłatne kursy prawa jazdy, kursy obsługi wózków widłowych, kurs carvingu, profesjonalne zajęcia w trzech blokach: kelner/ barista, gastronomiczne, barmańskie, obsługa programów księgowych, specjalistyczne zajęcia językowe oraz zajęcia z zakresu nowoczesnych technik uczenia się i zapamiętywania i szereg innych. Szkoła zyskała nowoczesny i profesjonalny  sprzęt: tablice interaktywne, specjalistyczny ekspres do kawy, piec konwekcyjny, wózki barmańskie, laptopy, zastawę stołową i szereg innych sprzętów (np. odtwarzacze CD). Możemy poszczycić się estetycznym i zmodernizowanym budynkiem szkoły. Mamy znakomitą bazę dydaktyczną.

Zachęcamy młodzież do uczestnictwa w Powiatowych Targach Edukacyjnych w dniach 26 – 27 marca 2015 r. Rodziców i uczniów  zainteresowanych ofertą szkoły zapraszamy także w dniu 28 marca  (sobota).

Anna Sokołowska
Dyrektor ZSP w Brzezinach