Starostwo Powiatowe
w Brzezinach

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

„Zbiórka makulatury – DRZEWKO ZA MAKULATURĘ”

drzewko_za_makulature

„Zbiórka makulatury – Drzewko za makulaturę”

Aby ograniczyć proces wycinki drzew powinniśmy w większym stopniu wykorzystywać już wyprodukowany papier. Stare gazety, niepotrzebne zapiski, kartony po butach i inne „niechciane papierzyska” można w całości odzyskać i tym samym uratować wiele milionów drzew. Żeby utrwalić wśród mieszkańców Powiatu Brzezińskiego nawyk segregacji śmieci, a przede wszystkim odzyskiwania makulatury, zostanie przeprowadzona w  mieście i w gminach  akcja „Zbiórka makulatury – Drzewko za makulaturę”.

Termin realizacji: Wrzesień – Październik 2015 r.

Organizatorem akcji jest Starostwo Powiatowe w Brzezinach

Uczestnicy akcji: akcja kierowana jest do wszystkich mieszkańców  Powiatu Brzezińskiego

Oczekiwane cele akcji:
•    utrwalenie nawyku segregacji śmieci, a przede wszystkim zbiórki makulatury wśród mieszkańców;
•    zachęcenie mieszkańców poprzez rozdawanie drzew;
•    rozwijanie wrażliwości na problemy środowiska.

Zasady i tryb prowadzenia akcji:
•    akcja przeprowadzona będzie w miesiącach wrzesień – październik;
•    dokładny termin akcji zostanie ustalony i podany do wiadomości mieszkańców, zakłada się, że akcja potrwa jeden dzień w każdej gminie;
•    w określonych godzinach będzie można przynosić w wyznaczone miejsce makulaturę i otrzymywać w zamian jedno drzewko;
•    fakt otrzymania drzewka zostanie potwierdzony na sporządzonej liście;
•    zebrana podczas akcji makulatura zostanie przekazana firmie odbierającej odpady segregowane, jeżeli odpłatnie, to dochód wykorzystany zostanie na potrzeby projektu: dodatkowe gadżety dla uczestników Powiatowego Konkursu Ekologicznego;
•    akcja zostanie rozpropagowana wśród mieszkańców Powiatu poprzez: plakaty, ulotki, informacje w prasie i na stronie internetowej.

Harmonogram:
24 września – Miasto Brzeziny (parking przed Urzędem Miasta) w godz. 9:00 – 15:00,
25 września – Gmina Brzeziny:
– plac przy OSP w Jordanowie w godz. 9:00 – 12:00 oraz
– teren przy przystanku PKS w Buczku w godz. 12:00 – 15:00,
2 października – Gmina Dmosin (plac przed Urzędem Gminy Dmosin) w godz. 9:00 – 15:00,
9 października – Gmina Jeżów (plac przed Urzędem Gminy Jeżów) w godz. 9:00 – 15:00,
16 października – Gmina Rogów (plac przed Urzędem Gminy Rogów) w godz. 9:00 – 15:00.