Starostwo Powiatowe
w Brzezinach

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

Zarząd Powiatu w Brzezinach

rok_2016

ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację w roku 2016 zadania publicznego Powiatu Brzezińskiego z zakresu wspierania kultury oraz ochrony dóbr kultury i tradycji p.n. „Koncert z okazji Święta Niepodległości w 1050 rocznicę Chrztu Polski”, przez organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust.3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, w formie wsparcia realizacji zadania wraz z udzieleniem dotacji na dofinansowanie jego realizacji.