Starostwo Powiatowe
w Brzezinach

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

Zarząd Powiatu w Brzezinach

rok_2016

 

Informuje o rozstrzygnięciu otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego Powiatu Brzezińskiego w roku 2016, z zakresu wspierania kultury i ochrony dóbr kultury pn. „Koncert z okazji Święta Niepodległości w 1050 rocznicę Chrztu Polski”, przez organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust.3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Na mocy uchwały Nr 101/16 Zarządu Powiatu w Brzezinach z dnia 6 września 2016r. do dofinansowania wybrana została oferta złożona przez Stowarzyszenie Rozwoju Powiatu „Nasz Powiat” w Brzezinach, przyznano dofinansowanie w wysokości 2 500,00zł (słownie złotych: dwa tysięcy pięćset).