Starostwo Powiatowe
w Brzezinach

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

Zapytanie ofertowe – „Sprzedaż drzew na pniu rosnących przy drogach powiatowych w gm. Brzeziny”

herb_powiat_brzezinski

Powiat Brzeziński zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania konkursu ofert w całości, w tym w szczególności jeżeli oferty przekraczają wartość jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na realizację niniejszego zamówienia.

Złożona oferta przez Wykonawcę, nie rodzi obowiązku zawarcia umowy przez Zamawiającego.