Starostwo Powiatowe
w Brzezinach

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

Zapytanie ofertowe na zakup sprzętu w ramach projektu POWER – laptopy

logo_powiatu

Zapytanie ofertowe na zakup sprzętu w ramach projektu POWER

  • Zapytanie ofertowe – pełna treść
  • Załącznik nr 1 – formularz oferty
  • Załącznik nr 2 – wzór umowy
  • Oświadczenie wykonawcy o statusie podatnika VAT
  • Oświadczenie o braku powiązań
  • Klauzula RODO
  • W odpowiedzi na pytanie dotyczące opisu przedmiotu zamówienia z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie postępowania ofertowego  pn. „Zakup i  dostawa komputerów przenośnych wraz z akcesoriami i oprogramowaniem w związku z realizacją projektu pn. „Wsparcie dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej w okresie epidemii COVID-19” współfinansowanego  ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego  Wiedza Edukacja Rozwój, o treści: „W związku z faktem, że przedmiot zamówienia przeznaczony jest dla użytkownika działającego w obszarze edukacyjnym, zwracamy się z pytaniem, czy Zamawiający zaakceptuje w zamawianych komputerach system operacyjny Windows 10 Pro Academic dostarczany w ramach programu STF („Shape The Future”), który jest optymalny kosztowo i dopuszczalny w ramach realizowanego projektu”, opowiedź: Zamawiający informuje, że przy składaniu oferty należy kierować się specyfiką zamieszczoną w zapytaniu ofertowym.
  • Protokół z postępowania