Starostwo Powiatowe
w Brzezinach

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

Zaproszenie na XLVIII sesję IV kadencji Rady Powiatu w Brzezinach

herb_powiat_brzezinski

Serdecznie zapraszam na XLVIII sesję IV kadencji Rady Powiatu w Brzezinach, która odbędzie się w dniu 27 lipca 2017 r. o godz. 14:00 w sali konferencyjnej w Powiatowym Centrum Zarządzania Kryzysowego w Brzezinach, przy ul. Reformackiej 9. Tematem sesji będą m.in. następujące projekty uchwał:

•    w sprawie podjęcia działań w zakresie partnerstwa publiczno – prywatnego w celu realizacji przedsięwzięcia wybudowania infrastruktury służącej do prowadzenia stacjonarnej opieki długoterminowej oraz paliatywno – hospicyjnej   z możliwością prowadzenia działalności hostelowej jako usługi towarzyszącej,

•    w sprawie wyrażenia zgody na wystąpienie przez Zarząd Powiatu w Brzezinach z wnioskiem do Wojewody Łódzkiego, na podstawie art. 64 ustawy z dnia 13 października 1998 r. – Przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną (Dz. U. z 1998 r. Nr 133, poz. 872, z późn. zm.), o przekazanie Powiatowi Brzezińskiemu mienia Skarbu Państwa służącego do wykonywania zadań powiatu (dot. ul. Sienkiewicza 14 i ul. Reformackiej 9),

•    w sprawie zobowiązania Zarządu Powiatu o wystąpienie do Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji za pośrednictwem Wojewody Łódzkiego o stwierdzenie nieważności decyzji Wojewody Skierniewickiego orzekającej o przekazaniu na rzecz Gminy Miasta Brzeziny zabudowanej nieruchomości (dot. ul. Sienkiewicza 16),

•    w sprawie zmiany budżetu Powiatu Brzezińskiego na 2017 r.,

•    w sprawie zmiany w wieloletniej prognozie finansowej Powiatu Brzezińskiego na lata 2017-2026.

 

Przewodniczący Rady Powiatu w Brzezinach
Marian Krasiński