Starostwo Powiatowe
w Brzezinach

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

Zaproszenie do współpracy w zakresie partnerstwa publiczno – prywatnego w celu realizacji przedsięwzięcia wybudowania infrastruktury służącej do prowadzenia stacjonarnej opieki długoterminowej oraz paliatywno — hospicyjnej

2015

Powiat Brzeziński przejął w bezpośredni zarząd część nieruchomości zarządzanej dotychczas przez szpital – działki o numerach: 2424/2, 2425/2, 2426/1, 2447 położonych w Brzezinach przy ul. M. Curie-Skłodowskiej oraz ul. Jana Kilińskiego, „tzw. dołek”. Równocześnie istnieje pilna potrzeba, aby w najbliższym sąsiedztwie bardzo szybko rozwijającego się szpitala powstał obiekt, w którym mieściłaby się opieka długoterminowa w tym paliatywno-hospicyjna wraz z możliwością świadczenia usług hostelowych. Spowodowałoby to znaczne odciążenie oddziału wewnętrznego oraz dało możliwość pobytu w najbliższym otoczeniu szpitala zarówno dla pacjentów korzystających np. z różnorodnych zabiegów leczących choroby nowotworowe i chemioterapii jak też ich bliskich.

W związku z tym Zarząd Powiatu po uzyskaniu akceptacji Rady Powiatu uchwałą z dnia 27 lipca 2017 r. kieruje zaproszenie do współrealizacji powyższego przedsięwzięcia. Powyższa propozycja dotyczy zarówno samorządów, instytucji jak i podmiotów prywatnych. Oferty intencyjne dotyczące planowanego przedsięwzięcia prosimy składać w siedzibie Powiatu Brzezińskiego (ul. Sienkiewicza 16, Sekretariat) do 15 września 2017.

Starosta Brzeziński Edmund Kotecki