Starostwo Powiatowe
w Brzezinach

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

Zaproszenie do udziału w konsultacjach

Zaproszenie do udziału w konsultacjach

Zarząd Powiatu w Brzezinach przedstawia do konsultacji projekt uchwały Rady Powiatu w Brzezinach w sprawie uchwalenia „Programu współpracy Powiatu Brzezińskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2015 rok”.

Termin rozpoczęcia konsultacji: 27 października 2014r.

Termin zakończenia konsultacji: 14 listopada 2014r.

Więcej na: Biuletynie Informacji Publicznej