Starostwo Powiatowe
w Brzezinach

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

Zaproszenie

larr

Zapraszamy przedsiębiorców oraz samorządy zainteresowane współpracą z rynkiem wschodnim do udziału w misji gospodarczej do Mińska, Witebska i Orszy (Białoruś).
Misja ma charakter wielobranżowy. Głównym celem jest zwiększenie wymiany handlowej pomiędzy Polską i Białorusią, a także prezentacja potencjału gospodarczego województwa łódzkiego.
Program misji zakłada wizytację inwestycji polskich firm na Białorusi, spotkania robocze z przedstawicielami władz Obwodu Witebskiego oraz wizyty studyjne w przedsiębiorstwach organizowane przy współpracy z Komunalnym Przedsiębiorstwem Konsultingowym Witebskie Regionalne Centrum Marketingu i Witebską Strefą Ekonomiczną.

Łódzka Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. zapewnia kompleksową organizację misji, w tym:

– przelot na trasie Warszawa – Mińsk – Warszawa
– przejazd na lotnisko na trasie Łódź – Warszawa – Łódź
– transfer z lotnika do hotelu w Mińsku
– transport lokalny na trasie Mińsk – Orsza – Witebsk – Mińsk
– zakwaterowanie w hotelach w Witebsku i Mińsku w dniach 21 – 25 marca 2017 r.
– organizację spotkań biznesowo-inwestycyjnych z instytucjami oraz firmami z Obwodu Witebskiego oraz Mińskiego we współpracy z Ambasadą RP w Mińsku oraz Centrum Marketingu w Witebsku
– wyżywienie
– wieczór regionalny z przedstawicielami władz Obwodu Witebskiego i przedsiębiorcami
– transport lokalny
– ubezpieczenie
– usługi tłumaczenia
– opiekę organizacyjną podczas trwania wyjazdu.

Wszystkich zainteresowanych udziałem w misji prosimy o przesłanie formularza zgłoszeniowego na adres e-mail: k_gloc@larr.lodz.pl lub dostarczenie osobiście do siedziby ŁARR S.A., najpóźniej do dnia 28 lutego 2017 r.
Liczba miejsc ograniczona. Decyduje kolejność zgłoszeń.

Formularze i wszelkie informacje TUTAJ