Starostwo Powiatowe
w Brzezinach

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

Zachęcamy do udziału w projekcie „Z biznesowym podejściem”.

00012

Celem projektu jest podniesienie poziomu przedsiębiorczości i aktywności zawodowej 48 osób pozostających bez pracy po 29. roku życia, poprzez objęcie ich wsparciem doradczo – szkoleniowym. Dla 36 uczestników/czek, których biznesplany otrzymają najwyższe oceny przewidziane jest przyznanie dotacji na założenie firmy. Udział w projekcie jest całkowicie BEZPŁATNY.
Projekt „Z biznesowym podejściem” jest realizowany w ramach w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020, w ramach Priorytetu VIII Zatrudnienie, Działanie VIII.3 Wsparcie przedsiębiorczości, Poddziałanie VIII.3.3 Wsparcie przedsiębiorczości w formach bezzwrotnych ZIT. Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Wartość projektu: 1 988 892,00 PLN
Wkład Funduszy Europejskich: 1 690 558,20 PLN
Okres realizacji projektu: 01.03.2017 ?31.08.2018 r.

KTO MOŻE WZIĄĆ UDZIAŁ W PROJEKCIE?

Projekt skierowany do osób bezrobotnych po 29. roku życia, zamieszkujących Łódzki Obszar Metropolitalny w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego (Zgodnie z treścią powyższego przepisu, miejscem zamieszkania osoby fizycznej jest miejscowość, w której osoba ta przebywa z zamiarem stałego pobytu. Nie musi to być miejsce zameldowania). tj; Łódź, łódzki wschodni, brzeziński, pabianicki, zgierski.

FORMY WSPARCIA PRZEWIDZIANE W PROJEKCIE:

– Szkolenie Krok po kroku do własnego biznesu (60h)
– Indywidualne doradztwo biznesowe (4h/osobę)
– Bezzwrotne dotacje na założenie działalności gospodarczej do 23 500,00 zł
– Wsparcie pomostowe 1 800,00 zł./ m-c przez pierwszych 6-mcy i 1 200,00 zł./ m-c przez max. kolejnych 6-mcy
– Wsparcie pomostowe szkoleniowo – doradcze (doradztwo biznesowe i specjalistyczne)-10h/osobę
– Zwrot kosztów dojazdu na w szkolenie/doradztwie biznesowym
– Zwrot kosztów opieki nad dziećmi/osobami zależnymi (do 15zł/h brutto).

Więcej na http://fiiw.pl w zakładce NASZE PROJEKTY REALIZOWANE.