Starostwo Powiatowe
w Brzezinach

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

XIII sesja IV kadencji Rady Powiatu

102100

Serdecznie zapraszam Państwa na XIII sesję Rady Powiatu w Brzezinach, która odbędzie się w dniu 16 czerwca 2015 r. o godz. 13:00 w sali konferencyjnej Urzędu Miasta w Brzezinach przy ul. Sienkiewicza 16. Tematyka sesji przewiduje m. in. informację o przygotowaniach placówek oświatowych do roku szkolnego 2015/2016 prowadzonych przez Powiat Brzeziński, informację nt. funkcjonowania placówek ochrony zdrowia w Powiecie Brzezińskim oraz podjęcie szeregu uchwał m. in. w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Powiatu Brzezińskiego za 2014 r. wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu i udzielenia absolutorium Zarządowi Powiatu w Brzezinach.

Przewodniczący Rady Powiatu w Brzezinach
Marian Krasiński

Załączniki: