Starostwo Powiatowe
w Brzezinach

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

XII Sesja Rady Powiatu

102100

Działając na podstawie art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2013 r. poz. 595, poz. 645 i z 2014 r. poz. 379, poz. 1072)

zapraszam

na XII sesję IV kadencji Rady Powiatu w Brzezinach, która odbędzie się w dniu 2 czerwca 2015 r. o godz. 9:00 w sali Powiatowego Urzędu Pracy przy ul. Sienkiewicza 14a.

Proponowany porządek obrad:

 1. Otwarcie obrad i stwierdzenie ich prawomocności.
 2. Przyjęcie proponowanego porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z X sesji Rady Powiatu.
 4. Sprawozdanie Starosty Brzezińskiego z prac Zarządu Powiatu w okresie między sesjami.
 5. Informacja nt. rolnictwa w Powiecie Brzezińskim:
  • informacja Kierownika Biura Powiatowego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w Rogowie z działalności w zakresie dopłat bezpośrednich i funduszy na rzecz obszarów wiejskich na terenie Powiatu brzezińskiego w 2014 r.,
  • informacja Kierownika Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Łodzi Oddział w Brzezinach z działalności placówki na terenie Powiatu Brzezińskiego w 2014 r.,
  • informacja Kierownika Rejonowego Zespołu Doradztwa Rolniczego o funkcjonowaniu ŁODR z siedzibą w Bratoszewicach na terenie Powiatu Brzezińskiego w 2014 r.,
  • informacja Powiatowego Lekarza Weterynarii na temat oceny stanu sanitarno-weterynaryjnego Powiatu Brzezińskiego za 2014 r.,
  • informacja przewodniczącego Zarządu Okręgowego PZŁ w Łodzi oraz Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Łowieckiej  w Łodzi nt. gospodarki łowieckiej w Powiecie Brzezińskim w sezonie 2014/2015.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany budżetu Powiatu Brzezińskiego na 2015 r.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej Powiatu Brzezińskiego na lata 2015-2022.
 8. Interpelacje, zapytania i wolne wnioski.
 9. Zakończenie obrad.