Starostwo Powiatowe
w Brzezinach

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

X Powiatowy Bieg Niepodległościowy BRZEZINY 2017

00013

Starosta Brzeziński Edmund Kotecki i Prezes Uczniowskiego Klubu Sportowego „Lider” Brzeziny Witold Sikorski serdecznie zapraszają małych i dużych do udziału w X Powiatowym Biegu Niepodległościowym BRZEZINY 2017

I. ORGANIZATOR
1.Uczniowski Klub Sportowy „LIDER” Brzeziny ul. Konstytucji 3 Maja 5
95-060 Brzeziny
2.LKS Koluszki

II. PATRONAT

Bieg odbywa się pod patronatem Starosty Powiatu Brzezińskiego Edmunda Koteckiego

III. CELE

1. Upamiętnienie 99. Rocznicy Odzyskania Niepodległości.
2. Upowszechnianie biegania jako najprostszej formy ruchu.
3. Promocja aktywności fizycznej i zdrowego stylu życia.
4. Promocja Powiatu Brzezińskiego

IV. TERMIN, MIEJSCE I GODZINY STARTU

1. Bieg odbędzie się w dniu 12 listopada 2017 r. w Brzezinach
2. Start będzie miał miejsce na ulicy Konstytucji 3 Maja ( pasaż)
3. Rozpoczęcie imprezy:
– 9.00-10.15- wydawanie numerów startowych, podpisywanie oświadczeń dla uczestników niepełnoletnich
– 11.00-12.30- wydawanie numerów startowych do biegu głównego na 10 kilometrów
——————————————————————————————
– 10.45- bieg dziewcząt w kategorii do 9 lat (dystans 300m.)
– 10.50 – bieg chłopców w kategorii do 9 lat (dystans 300m.)
– 11.00- wręczenie pucharów dla kategorii do 9 lat
– 11.15- bieg dziewcząt w kategorii 10—12 lat (dystans 600m.)
– 11.20- bieg chłopców w kategorii 10—12 lat (dystans 600m.)
– 11.30- wręczenie pucharów dla kategorii 10—12 lat
– 11.40- bieg dziewcząt i chłopców w kategorii 13—15 lat (dystans 1000m.)
– 11.50- wręczenie pucharów dla kategorii 13—15 lat
– 12.00- bieg kobiet i mężczyzn w kategorii 16+ ( dystans 3000m.)
– 12.30- wręczenie pucharów dla kategorii 16+
– 13-00- bieg główny dla kobiet i mężczyzn (dystans 10 kilometrów)
– 14.00- zakończenie imprezy i wręczenie pucharów za bieg główny

V. TRASA, DYSTANS

1. Wszystkie biegi rozpoczynać się będą przy skrzyżowaniu ulic Konstytucji 3 Maja i Bohaterów Warszawy.
2. W przypadku biegów na dystansach 600, 1000,3000 i 10000 metrów, trasa biegu będzie oznaczona, a na całej jej długości rozstawione będą osoby informujące o kierunku trasy.
3. Trasa biegu głównego przebiegać będzie następującymi ulicami Brzezin: Konstytucji 3-go Maja, Bohaterów Warszawy, Głowackiego, Kulczyńskiego, Berlinga, Mrocka, Partyzantów, Ogrodowa, Tulipanowa, Zawilcowa, Przedwiośnie.

VI. ZGŁOSZENIA

1. Zgłoszeń – zapisów można dokonywać od dnia 18 października do 9 listopada:
– na adres mailowy: w.sikorski10@wp.pl (p. Witold Sikorski)
– na adres mailowy: antonio5@interia.eu ( p. Antoni Tomczyk)
– pod numerem telefonu: 506-408-620
– pod numerem telefonu: 607-937-487
– osobiście w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Brzezinach
(Witold Sikorski- nauczyciel wych. fiz.)
– uczniowie mogą zapisywać się w swoich szkołach u nauczycieli wychowania fizycznego

VII. UCZESTNICTWO

1. Prawo uczestnictwa w biegu mają osoby, które dokonały zgłoszenia, podpisały się na liście startowej oraz odebrały numer startowy.
3. Podpisując się na liście startowej uczestnik biegu zaświadcza, że stan jego zdrowia umożliwia mu udział w zajęciach przewidzianych w ramach imprezy. Organizator biegu nie zapewnia Uczestnikowi jakiegokolwiek ubezpieczenia na życie, zdrowotnego, odpowiedzialności cywilnej z tytułu choroby, wypadku, odniesienia obrażeń, śmierci lub szkód, jakie mogą wystąpić w związku z obecnością lub uczestnictwem Uczestnika w imprezie, oraz nie ponosi z tego tytułu odpowiedzialności.
4. Osoby niepełnoletnie mogą uczestniczyć w biegu za zgodą rodzica lub opiekuna prawnego, a potwierdzenie tej zgody jest podpis na liście startowej.
5. Podczas biegu wszyscy zawodnicy muszą mieć numery startowe przymocowane do przedniej części koszulek startowych. Zasłanianie numeru startowego w części lub w całości bądź jego modyfikacja są zabronione.
6. Przebywanie na trasie biegu bez ważnego numeru startowego jest niedozwolone. Osoby bez ważnego numeru startowego będą usuwane z trasy przez obsługę trasy. W szczególności zabrania się poruszania się po trasie biegu na rowerach, deskorolkach i innych urządzeniach mechanicznych oraz ze zwierzętami.
7. Zawodnicy na mecie, nieposiadający numeru startowego, nie będą sklasyfikowani.
8. W związku z inicjatywą stworzenia biało-czerwonej flagi zaleca się start w koszulkach okolicznościowych (biały lub czerwony kolor).

VIII. KLASYFIKACJA I NAGRODY

1.Podstawą ustalenia klasyfikacji w poszczególnych kategoriach będzie kolejność dotarcia do mety potwierdzona przez Sędziego Głównego.
2.W biegu głównym za zajęcie miejsca od 1 do 3 przewidziane są nagrody pieniężne, których wysokość będzie uzależniona od całkowitej puli środków uzyskanych od sponsorów (wysokość poszczególnych nagród zostanie podana uczestnikom w dniu biegu).
3.Za zajęcie miejsca od 1 do 3 w każdej kategorii wiekowej będą wręczane puchary, zarówno dla dziewcząt (kobiet) jak i chłopców (mężczyzn).
4.Dla uczestników startujących w kategoriach do 9 lat, 10-12 lat oraz 13-15 lat rozlosowane zostaną wartościowe upominki i nagrody, które zostaną wręczone podczas zakończenia imprezy.
5.Dla uczestników startujących w kategorii 16+, którzy zajmą miejsca od 1 do 3, przewidziane są dodatkowe nagrody rzeczowe.
6.Każdy uczestnik biegu po jego ukończeniu otrzyma pamiątkowy medal.
7.Zawodnicy na mecie nieposiadający numeru startowego, nie będą sklasyfikowani.
8.Wszelkie protesty i zażalenia dotyczące kolejności uczestników należy zgłaszać do Sędziego Głównego, a jego decyzje są ostateczne i nieodwołalne.
9.Uroczyste wręczenie pucharów nastąpi w dniu biegu, a godzina wręczania będzie podawana na bieżąco w trakcie trwania imprezy.

IX. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Organizator zapewnia Uczestnikom obsługę medyczną (ratownik medyczny) na czas trwania Biegu.
2. Organizator biegu nie zapewnia Uczestnikowi jakiegokolwiek ubezpieczenia na życie, zdrowotnego, odpowiedzialności cywilnej z tytułu choroby, wypadku, odniesienia obrażeń, śmierci lub szkód, jakie mogą wystąpić w związku z obecnością lub uczestnictwem Uczestnika w imprezie, oraz nie ponosi z tego tytułu odpowiedzialności.
4. Organizator nie odpowiada za rzeczy wartościowe pozostawione bez opieki lub zgubione przez Uczestnika.
5. Wyniki zawodów zostaną umieszczone na stronie internetowej Powiatu Brzezińskiego.
6. Zabrania się jazdy po trasie na rowerach, rolkach, deskorolkach itp. oraz biegu ze zwierzętami. Osoby łamiące ten przepis będą usuwane z trasy.
7.Zabezpieczenie zaplecza higieniczno- sanitarnego w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych ul. Konstytucji 3 Maja 5
8. We wszystkich sprawach nieujętych Regulaminem decyduje Organizator Biegu, któremu przysługuje wiążąca i ostateczna interpretacja Regulaminu.
9. Wszelkie zapytania związane z imprezą można kierować do osoby odpowiedzialnej za przygotowanie i przeprowadzenie biegu:
– Witold Sikorski tel. 506-408-620
– Antoni Tomczyk tel. 607-937-487

Sponsorami nagród są:

Fit Centrum Koluszki
Producent namiotów NAP
Art Fili Twój Ogród Felicjanów
Inter Solar w Buczku – właściciel restauracji „Raz na wozie”