Starostwo Powiatowe
w Brzezinach

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

Wyniki otwartego konkursu ofert – nieodpłatna pomoc prawna w 2016 r.

information-g2c0fbd7b4_640

Zarząd Powiatu w Brzezinach ogłasza wyniki otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego Powiatu Brzezińskiego z zakresu nieodpłatnej pomocy prawnej w 2016 r. przez organizacje pozarządowe.

W odpowiedzi na ogłoszony otwarty konkurs wpłynęły 2 oferty złożone przez:

  • Fundację „Demokratyczny Związek Walki o Należne” z siedzibą w Aleksandrowie Łódzkim, ul. Konstantynowska 8/45,
  • Fundację  HONESTE VIVERE z siedzibą Warszawie, ul. Amarowicza-Tatara 7.

Po zapoznaniu się z wynikami prac Komisji konkursowej powołanej w celu opiniowania ofert, złożonych w ramach otwartego konkursu ofert na realizację  zadania publicznego Powiatu Brzezińskiego, z zakresu nieodpłatnej pomocy prawnej w 2016r. przez organizacje pozarządowe, została wybrana do realizacji oferta Fundacji  HONESTE VIVERE, z siedzibą w Warszawie, ul. Amarowicza-Tatara 7. Na realizację zadania udziela  się w 2016r. dotacji z budżetu Powiatu Brzezińskiego w  wysokości 59 946 zł.

Oferta Fundacji „Demokratyczny Związek Walki o Należne” została odrzucona z przyczyn formalnych – nie spełniała wymogów określonych w art. 11 ust. 6 pkt 1 ustawy  z dnia 5 sierpnia 2015r. o nieodpłatnej pomocy prawnej (Dz. U. poz. 1255).