Starostwo Powiatowe
w Brzezinach

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

Wnioski o pomoc z ARiMR a pandemia – będą zmiany w przepisach

wnioski_o_pomoc_z_arimr_a_pandemia_-_beda_zmiany_w_przepisach

Wnioski o pomoc złożone w ramach PROW 2014 – 2020 i pozostawione bez rozpatrzenia w związku z covid19 muszą być niezwłocznie uzupełnione.

Trwają prace legislacyjne nad zmianą przepisów dotyczących biegu postępowań prowadzonych przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa wprowadzonych w związku z pandemią Covid-19.

Wprowadzone w kwietniu 2020 r. przepisy pozwalały m.in. na:
– pozostawienie wniosku bez rozpoznania po uprzednim wezwaniu wnioskodawcy do przedstawienia dowodów na spełnienie warunków otrzymania wsparcia,
– przywrócenie terminu w toku postępowania w sprawie przyznania pomocy.

Oba zapisy dotyczyły wniosków, których niekompletność wynikała z ograniczeń związanych z trwającą pandemią.

Nowelizacja przewiduje wprowadzenie określonego terminu na dopełnienie formalności – obecnie można to zrobić w dowolnym czasie, a po wejściu w życie znowelizowanych przepisów termin na uzupełnienie braków będzie ściśle określony i po jego upływie wniosek pozostanie bez rozpatrzenia. W związku z tym Agencja prosi o niezwłoczne skompletowanie wymaganej dokumentacji, w tym zwłaszcza wszelkiego rodzaju opinii, zaświadczeń i decyzji wydawanych przez organy administracji publicznej, tak aby skutecznie uzupełnić wszystkie braki we wniosku.

Więcej informacji:
https://www.arimr.gov.pl/pomoc-unijna/prow-2014-2020/wazne-informacje-dla-wnioskodawcow.html
Projekt nowelizacji dostępny jest na stronie Rządowego Centrum Legislacji pod adresem: https://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12342205/katalog/12755544#12755544