Starostwo Powiatowe
w Brzezinach

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

Urządzenie zieleni wokół Domu Pomocy Społecznej w Brzezinach

Urządzenie zieleni wokół Domu Pomocy Społecznej w Brzezinach

Powiat Brzeziński informuje, że zadanie pod nazwą „Urządzenie zieleni wokół Domu Pomocy Społecznej w Brzezinach” realizowane jest z udziałem środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi.

Wartość ogólna zadania : 27 600,00 PLN

Wysokość dofinansowania ze środków WFOŚiGW w Łodzi : do kwoty 27 600,00 PLN, nie więcej niż 80% wartości kosztu całkowitego zadania

Forma dofinansowania : dotacja

Opis zakresu projektu : Przedmiotem projektu pod nazwą : „Urządzenie zieleni wokół Domu Pomocy Społecznej w Brzezinach” jest : zagospodarowanie terenu o powierzchni 0,7908 ha na terenie Domu Pomocy Społecznej w Brzezinach, które będzie polegać na :

a. przygotowaniu gruntu pod nasadzenia,
b. zakupie roślin : drzew i krzewów iglastych, drzew i krzewów liściastych, roślin wrzosowatych, pnącza, róże,
c. zakupie agrowłókniny,
d. zapewnieniu nadzoru inwestorskiego

Link do strony : www.zainwestujwekologie.pl