Starostwo Powiatowe
w Brzezinach

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

Uproszczenie i przyspieszenie procesu budowlanego

budo

W dniu 28 czerwca  2015 roku weszła w życie nowelizacja Prawa budowlanego. Usprawnia ona proces budowlany, w szczególności poprzez zniesienia obowiązku uzyskania decyzji o pozwoleniu na budowę w stosunku do niektórych obiektów budowlanych.

Najważniejsze zmiany:

  1. zniesienie wymogu uzyskania pozwolenia na budowę i przebudowę typowego domu jednorodzinnego, którego obszar oddziaływania mieści się w całości na działce lub działkach, na których został zaprojektowany,
  2. zniesienie wymogu uzyskania pozwolenia na budowę niektórych obiektów budowlanych (np. wolno stojące parterowe budynki gospodarcze, w tym garaże, altany oraz przydomowe ganki i oranżerie, ogrody zimowe o powierzchni zabudowy do 35 m², zbiorniki bezodpływowe na nieczystości płynne (szamba) do 10m3, przydomowe baseny i oczka wodne do 50 m², zjazdy z dróg wojewódzkich, powiatowych i gminnych),
  3. uproszczenie formalności dotyczących projektu budowlanego (ograniczenie obowiązkowych elementów projektu budowlanego przez likwidację obowiązku dołączania do niego oświadczeń o zapewnieniu dostaw energii, wody, ciepła, gazu, odbioru ścieków oraz o warunkach przyłączenia obiektu do sieci,  jak również oświadczenia zarządcy drogi o możliwości połączenia działki z drogą publiczną z wyjątkiem dróg wojewódzkich i krajowych).

W każdym przypadku będzie natomiast wymagany nowy element projektu – informacja o obszarze oddziaływania obiektu, która może być sporządzona wyłącznie przez projektanta.

Szczegółowych informacji udzielą Państwu pracownicy Wydziału Budownictwa, Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami Starostwa Powiatowego w Brzezinach, ul. Sienkiewicza 11, 95-060 Brzeziny, tel.: 46 874 28 26.

    Naczelnik Wydziału Budownictwa, Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami
 Barbara Wosińska