Starostwo Powiatowe
w Brzezinach

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

Tarcza Antykryzysowa – przedłużony nabór wniosków

tarcza_antykryzysowa

Tarcza Antykryzysowa – przedłużony nabór wniosków w ramach art. 15 zzb, 15zzc, 15zzd, 15zzda, 15 zze, 15 zze2 do dnia 10 czerwca 2021 r.

Wnioski o wsparcie w ramach:

• art. 15 zzb (dofinansowanie części kosztów wynagrodzeń pracowników oraz składek na ubezpieczenie społeczne w przypadku spadku obrotów gospodarczych w następstwie wystąpienia COVIDO19),
• art. 15 zzc (dofinansowanie części kosztów prowadzenia działalności gospodarczej dla przedsiębiorcy niezatrudniającego pracowników),
• art. 15 zzd (niskooprocentowana pożyczka na pokrycie bieżących kosztów prowadzenia działalności gospodarczej mikroprzedsiębiorcy),
• art. 15 zzda (pożyczka dla organizacji pozarządowych),
• art. 15 zze (dofinansowanie części kosztów wynagrodzeń pracowników dla organizacji pozarządowych),
• art. 15 zze2 (dofinansowanie części kosztów wynagrodzeń pracowników dla kościelnej osoby prawnej),

Wnioski można składać do dnia 10 czerwca 2021 r.