Starostwo Powiatowe
w Brzezinach

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

Szkoła podstawowa w Przyłęku Dużym

1

SZUKASZ SZKOŁY PRZYJAZNEJ DLA UCZNIA?
ZAPISZ DZECKO DO NAS !
Luty i marzec to gorące miesiące, w których odbywa się rekrutacja dzieci do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych oraz uczniów do szkół. Aby zaprezentować swoją ofertę edukacyjną Szkoła podstawowa w Przyłęku Dużym 10 marca 2015 r. w godzinach 16:00 – 19:00  zaprasza na dzień otwarty, podczas którego odbędzie się bezpłatna diagnoza logopedyczna, dzieci będą mogły pobawić się w różnych kącikach tematycznych oraz o godz. 17:00 obejrzeć przedstawienie pt. „Kubuś Puchatek” w wykonaniu uczniów.

Szkoła w Przyłęku jest placówką publiczną, bezpłatną, podlegającą kuratorium oświaty w Łodzi. Od października 2012 r. jest prowadzona przez Stowarzyszenie Przyjaciół Szkoły „A Teraz My”, które tworzą rodzice i nauczyciele. Zajęcia odbywają się w mało licznych grupach w godzinach 7:50-13:30 i prowadzone są przez profesjonalnych nauczycieli z doświadczeniem i pasją. Mottem przyświecającym ich pracy są słowa Patrona, którym od czerwca 2013 r. jest Władysław Stanisław Reymont: „ŻYĆ TO DZIAŁAĆ, TO ROZSIEWAĆ PO ŚWIECIE TALENT, ENERGIĘ, UCZUCIE, POMAGAĆ W CZASIE TERAŹNIEJSZYM POKOLENIOM PRZYSZŁYM.”

Szkoła posiada bogatą bazę materialną i dydaktyczną. Jest wyposażona w nowe ławki, krzesła, biurka, meble. Każde dziecko ma możliwość zostawienia książek i przyborów we własnej szafce w klasie. Uczniowie mają możliwość korzystania z pracowni komputerowej, tablicy multimedialnej, tabletów i komputerów z dostępem do internetu w każdej klasie. Na korytarzu i w klasach założone są wykładziny antypoślizgowe pokryte warstwą polimerów, co zwiększa estetykę i bezpieczeństwo dzieci. Atrakcją jest plac zabaw i zmodernizowane boisko do gry w piłkę nożną, siatkową i koszykową. Poprawa warunków materialnych jest wynikiem zaangażowania rodziców, nauczycieli i pracowników obsługi.

Szkoła zapewnia codzienną bezpłatną opiekę świetlicową do 17:00. Dzieci wymagające pomocy, uczęszczają na zajęcia logopedyczne. Przy szkole istnieje oddział przedszkolny, do którego uczęszczają dzieci od 3 do 6 lat.

Członkowie stowarzyszenia pozyskują środki z Unii Europejskiej i od lokalnych sponsorów na zajęcia dodatkowe i inwestycje w placówce. Dzieci jeździły bezpłatnie na basen, do teatru, filharmonii, miały zajęcia przedmiotowe, artystyczne.

W szkole prowadzone są ciekawe zajęcia pozalekcyjne, m.in. muzyczno – plastyczne i teatralne, na których przygotowywane są atrakcyjne występy artystyczne na różne imprezy i uroczystości szkolne i środowiskowe. Są  one swoistą terapią dla dzieci, gdyż wpływają na wzrost ich poczucia wartości, pomagają pokonać nieśmiałość i przyczyniają się do promocji placówki w środowisku.
Do tradycji szkoły weszły imprezy organizowane z okazji Dnia Babci i Dziadka, bożonarodzeniowe wyjazdy z występami i upominkami do Centrum Zdrowia Matki Polki w Łodzi oraz pikniki rodzinne. W 2014 r. piknik „Powitanie lata” był współfinansowany przez Starostwo Powiatowe w Brzezinach i Gminę Rogów.

W bieżącym roku planowane jest doposażenie oddziału przedszkolnego, stworzenie ogródka dydaktycznego i rozbudowa placu zabaw.