Starostwo Powiatowe
w Brzezinach

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

Stypendium Starosty Brzezińskiego

scholarship-g49e2fed08_640

W Powiecie Brzezińskim działa lokalny program wspierania edukacji uzdolnionych uczniów szkół ponadpodstawowych.  Określa  on zasady i tryb przyznawania stypendiów dla uczniów osiągających wysokie wyniki w nauce, sukcesy artystyczne i sportowe. Jako formę realizacji  programu ustanowione zostało  stypendium Starosty Brzezińskiego. Stypendium ma charakter motywacyjny, więc przyznawane jest niezależnie od sytuacji materialnej ucznia, ma wspierać zdolności i talenty młodzieży szkolnej.. Stypendium  przyznawane jest przez Zarząd Powiatu w Brzezinach, wypłacane jednorazowo w roku szkolnym następującym po roku szkolnym,  w którym uczeń zdobył osiągnięcia uprawniające go do otrzymania stypendium. Wysokość stypendium nie może przekroczyć kwoty 250 zł. miesięcznie. Wnioski o przyznanie stypendium za osiągnięcia w danym roku szkolnym  składać można do dnia 20 sierpnia.

Szczegółowe informacje dotyczące zasad i warunków otrzymania stypendium Starosty Brzezińskiego uzyskać można w szkołach ponadpodstawowych, dla których organem prowadzącym jest Powiat Brzeziński, na stronie internetowej Starostwa Powiatowego w Brzezinach, w Wydziale Edukacji, Spraw Społecznych, Obywatelskich i Promocji lub pod  tel. 46/874 24 12 lub 574 178 033.

Wniosek do pobrania.