Starostwo Powiatowe
w Brzezinach

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

Strategia Rozwoju Powiatu Brzezińskiego na lata 2021-2027

1

W czwartek 10 września br. w sali konferencyjnej Urzędu Miasta Brzeziny w związku z opracowywaną nową strategią rozwoju dla Powiatu Brzezińskiego na lata 2021-2027 odbyło się spotkanie konsultacyjne w formie warsztatów. Celem niniejszego spotkania było zdefiniowanie głównych wyzwań i potrzeb, jakie powinny zostać uwzględnione w strategii działań na kolejne lata. W pierwszej części całodniowego spotkania wzięli udział przedstawiciele samorządów z obszaru Powiatu, w drugiej części przedstawiciele wybranych Wydziałów Starostwa Powiatowego w Brzezinach, natomiast w ostatniej części uczestniczyli mieszkańcy. Podczas warsztatów zostały poruszone tematy dotyczące infrastruktury technicznej, głównie stanu i bezpieczeństwa drogowego oraz możliwości rozwoju, aspekty związane z rozwojem gospodarczym powiatu, w tym z możliwością i sposobami pozyskiwania środków zewnętrznych. Dodatkowo omawiano kwestie społeczne dotyczące partnerskiej współpracy i promocji powiatu, a także sprawy związane ze środowiskiem i wyzwaniami w związku z zachodzącymi zmianami klimatycznymi. Kolejne spotkania dotyczące nowej strategii dla Powiatu Brzezińskiego planowane są w październiku. Prace nad niniejszym dokumentem prowadzone są przez łódzką firmę PHENO HORIZON (OLP Sp. z. o.o.) przy współpracy z ekspertami Łódzkiego Domu Biznesu Sp. z o.o. Finalne zakończenie prac nad Strategią Rozwoju Powiatu Brzezińskiego na lata 2021-2027 nastąpi z końcem bieżącego roku.