Starostwo Powiatowe
w Brzezinach

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

Starosta Brzeziński

20161117_124310

17  listopada  2016 r.  Starosta  Brzeziński uczestniczył w obradach Zespołu Zdrowia i Polityki Społecznej Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu w Ministerstwie Zdrowia w Warszawie, podczas których dokonywano uzgodnień pomiędzy stroną rządową i samorządową. Uzgodnienia dotyczyły proponowanych zmian z zakresu działania powiatów w obszarze spraw pomocy społecznej, bezpieczeństwa żywnościowego i ochrony zdrowia.