Starostwo Powiatowe
w Brzezinach

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

Spotkanie w związku z konkursem nr RPLD.09.01.02-IP.01-10-001/17

baner_info_do_24_kwietnia

28 kwietnia 2017 r. w Wojewódzkim Urzędzie Pracy w Łodzi odbędzie się spotkanie związane z ogłoszonym konkursem nr  RPLD.09.01.02-IP.01-10-001/17 w ramach Poddziałania IX.1.2 „Aktywizacja społeczno-zawodowa osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym – ZIT”, który skierowany jest do  podmiotów specjalizujących się w aktywizowaniu osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym. Informacje o spotkaniu wraz z formularzem rejestracyjnym zostały zamieszczone na stronie: www.rpo.wup.lodz.pl/spotkanie-aktywizacja-spoleczno-zawodowa-zit

Miejsce: siedziba Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Łodzi, ul. Wólczańska 49, sala konferencyjna w budynku A
Termin: 28 kwietnia 2017 r., od godz. 10:00
Rejestracja w godz. 9:30 – 10:00