Starostwo Powiatowe
w Brzezinach

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

Spotkanie Podregionu Centralnego

W dniu 20 lutego w Brzezinach odbyło się spotkanie samorządowców z  terenu Podregionu Centralnego w skład którego wchodzą: powiat zgierski, pabianicki, łódzki-wschodni, brzeziński oraz miasto Łódź.  Historia tej współpracy sięga 2003 roku, kiedy to przedstawiciele tych samorządów podpisali deklarację o współpracy mającej na celu przede wszystkim mobilizację Podregionu Centralnego do tworzenia projektów oraz właściwego wykorzystania funduszy Unii Europejskiej. Podczas spotkania członkowie podregionu centralnego wybrali także swoją reprezentację w skład której weszli: Renata  Kobiera – starosta brzeziński, Mariusz Guzicki – wójt Jeżowa, Andrzej Opala – starosta łódzki-wschodni, Mateusz Kamiński  – burmistrz Rzgowa, Bogdan Jarota – starosta zgierski Przemysław Staniszewski – prezydent Zgierza, Krzysztof Habura – starosta Pabianic, Grzegorz Mackiewicz – prezydent Pabianic. Na przewodniczącą reprezentacji podregionu została jednomyślnie wybrana Renata Kobiera, na zastępcę Bogdan Jarota. Na sekretarza powołano Krzysztofa Haburę. Przedstawiciele podregionu wybierali także w głosowaniu jawnym swojego reprezentanta do Komitetu Monitorującego RPO WŁ 2014-2020 oraz jego zastępcę. Reprezentantem został Przemysław Staniszewski – prezydent Zgierza, zastępcą zaś Marek Gryglewski – wiceprezydent Pabianic. Gościem Powiatu Brzezińskiego była także  dyrektor biura Stowarzyszenia Łódzki Obszar Metropolitalny – Karolina Włodarska oraz jej zastępca – Magdalena Jaruga. Przedstawicielki SŁOM-u przedstawiły zebranym informacje  o bieżącej działalności stowarzyszenia. Obecni na spotkaniu zadeklarowali także współpracę w zakresie pozyskiwania środków unijnych  w trosce o zrównoważony i wszechstronny rozwój podregionu i wszystkich jednostek wchodzących w jego skład.