Starostwo Powiatowe
w Brzezinach

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

Rodzina zastępcza pomocowa PILNIE POSZUKIWANA!

rodzina_zastepcza_pomocowa

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie poszukuje kandydatów do pełnienia funkcji rodziny pomocowej, czyli osób zdecydowanych na pełnienie funkcji rodziny pomocowej.

To nowa forma wsparcia, którą wprowadziła Ustawa o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej obowiązująca od stycznia 2012 roku.

W trakcie nieobecności lub choroby rodziców zastępczych pieczę nad umieszczonymi pod ich opieką dziećmi przejmą rodziny pomocowe. Dzięki temu rodzice zastępczy będą mogli np. wyjechać na rehabilitację lub na urlop.

Rodziną zastępczą pomocową może być:

– rodzina zastępcza niezawodowa, rodzina zastępcza zawodowa lub prowadzący rodzinny dom dziecka,
– małżonkowie lub osoba niepozostająca w związku małżeńskim, przeszkoleni do pełnienia funkcji rodziny zastępczej, prowadzenia rodzinnego domu dziecka lub rodziny przysposabiającej.

Wszystkie osoby zainteresowane tą formą pomocy prosimy o kontakt osobisty lub telefoniczny:

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Brzezinach
ul. Konstytucji 3-go Maja 3/5
95-060 Brzeziny
Tel. 46 874 21 67/ 46 874 21 68