Starostwo Powiatowe
w Brzezinach

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

Remonty dróg powiatowych

234234

NPPDL w Powiecie Brzezińskim 2015

Dzięki staraniom Powiatu Brzezińskiego, wspólnie ze wszystkimi gminami w tym roku w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych, Etap II Bezpieczeństwo – Dostępność – Rozwój dokonana zostanie przebudowa dróg na długości 4 570,00 mb.

Będą to następujące odcinki dróg:

  •  droga powiatowa Nr 2913 E w miejscowościach Gałkówek Kolonia i Eufeminów, gm. Brzeziny (800 mb.),
  •  droga powiatowa Nr 5103 E w obrębie Poćwiardówka, gm. Brzeziny (300 mb.),
  •  droga powiatowa Nr 5100 E w Brzezinach (ul. Strykowska) wraz z budową zatoki postojowej w okolicy cmentarza (850 mb.),
  •  droga powiatowa Nr 1150 E w miejscowości Nowostawy Dolne, gm. Dmosin (300 mb.),
  •  droga powiatowa Nr 5101 E w miejscowości Nagawki, gm. Dmosin (220 mb.),
  •  droga powiatowa nr 2936 E w miejscowości Kraszew, gm. Dmosin (500 mb.),
  •  droga powiatowa Nr 2940 E w miejscowości Józefów, gm. Rogów (750 mb.),
  •  droga powiatowa Nr 2918 E w miejscowości Popień PGR, gm. Jeżów (660 mb.),
  •  droga powiatowa Nr 2920 E w obrębie Góra, gm. Jeżów (190 mb.).

Wkład własny Powiatu Brzezińskiego to 500.000,00 zł, zaś wkład gmin: Dmosin, Rogów, Jeżów, Brzeziny i Miasta Brzeziny wynosi 320 000,00 zł.
W dniu 24 kwietnia 2015 r. podpisana została umowa z Wojewodą Łódzkim Jolantą Chełmińską. Wkrótce ogłoszony zostanie przetarg mający na celu wyłonienie wykonawcy robót.