Starostwo Powiatowe
w Brzezinach

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

Rekrutacja do projektu pt.: „CZAS NA ZMIANY”

herb_powiat_brzezinski

Uprzejmie informujemy, iż z dniem 10 czerwca 2019 r. Fundacja Inkubator rozpoczyna rekrutację do projektu pt.: „CZAS NA ZMIANY” współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Poddziałania VIII.2.1 „Wsparcie aktywności zawodowej osób po 29 roku życia” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020. CELEM GŁÓWNYM PROJEKTU jest wzrost zatrudnienia przez wsparcie aktywności zawodowej i przywrócenie na rynek pracy 50 osób bezrobotnych (27 kobiet i 23 mężczyzn) – mieszkańców województwa łódzkiego z obszarów słabo zaludnionych zgodnie ze stopniem urbanizacji (DEGURBA3), w wieku 30 lat i więcej, znajdujących się w szczególnie trudnej sytuacji na rynku pracy. W załączeniu przesyłam szczegółowe informacje dotyczące projektu. Serdecznie zapraszamy do udziału w projekcie.