Starostwo Powiatowe
w Brzezinach

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

Punkt nieodpłatnej pomocy prawnej

logo_pomoc_prawna

Z dniem 2 stycznia 2016 r. ruszyła na terenie kraju nieodpłatna pomoc prawna.

Zgodnie  z  art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej (Dz. U. poz. 1255) na terenie powiatu brzezińskiego zostały utworzone 2 punkty  udzielania pomocy prawnej.

Jeden, w którym nieodpłatnej pomocy prawnej będą udzielać adwokaci i radcowie prawni,  mieści się w siedzibie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Brzezinach, ul. Konstytucji 3 Maja 5 na II piętrze. Punkt jest czynny przez  5 dni w tygodniu przez co najmniej 4 godziny dziennie i jest dostępny dla uprawnionych w następujących godzinach:

 • poniedziałek 9:00 – 13:00,
 • wtorek 13:00 – 17:00,
 • środa 9:00 – 13:00,
 • czwartek 9:00 – 13:00,
 • piątek 9:00 – 13:00.

Drugi, mobilny jest prowadzony po jednym dniu w tygodniu w gminach naszego powiatu przez prawników skupionych w organizacji pozarządowej prowadzącej działalność pożytku publicznego w zakresie udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej lub nieodpłatnej informacji prawnej oraz zwiększania świadomości prawnej społeczeństwa.  I tak:

 • w Brzezinach, w siedzibie Starostwa Powiatowego w Brzezinach ul. Sienkiewicza 16  w poniedziałki w godz. 8 – 12,
 • w Gminie Brzeziny, w siedzibie Filii Gminnej Biblioteki w Bogdance w czwartki w godz. 16 – 20,
 • w Gminie Dmosin, w siedzibie Urzędu Gminy, Dmosin 9, we wtorki w godz.  9 – 13,
 • w Gminie Jeżów, w siedzibie Urzędu Gminy w Jeżowie ul. Kwiatowa 1, we środy w godz. 9 – 13,
 • w Gminie Rogów, w siedzibie Urzędu Gminy w Rogowie ul. Żeromskiego 23, w piątki w godz. 9 – 13.

Uprawnieni do nieodpłatnej pomocy prawnej:

 • młodzież do 26. roku życia,
 • osoby posiadające ważną Kartę Dużej Rodziny,
 • seniorzy po ukończeniu 65 lat,
 • osoby fizyczne, którym w okresie roku poprzedzającego zostało przyznane świadczenie z pomocy społecznej na podstawie ustawy o pomocy społecznej,
 • kombatanci,
 • weterani,
 • zagrożeni lub poszkodowani katastrofą naturalną, klęską żywiołową lub awarią techniczną.