Starostwo Powiatowe
w Brzezinach

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

Przedsięwzięcie Ministra Edukacji i Nauki pod nazwą „Poznaj Polskę”

information-g2c0fbd7b4_640

Powiat Brzeziński zawarł porozumienie z Ministerstwem Edukacji i Nauki na mocy, którego uzyskał wsparcie finansowe w 2023 roku w kwocie 52 500 zł z przeznaczeniem na realizację zadania w ramach przedsięwzięcia „ Poznaj Polskę”

Przedmiotem przedsięwzięcia jest wsparcie organów prowadzących szkoły w realizacji zadań mających na celu uatrakcyjnienie procesu edukacyjnego poprzez umożliwienie poznawania Polski, jej środowiska przyrodniczego, tradycji, zabytków kultury i historii oraz osiągnięć polskiej nauki.

W 2023 r. przyznane środki przeznaczone są na dofinansowanie  organizacji wycieczki szkolnej dla uczniów Technikum w Zespole Szkół Ponadpodstawowych w Brzezinach
oraz Szkoły Specjalnej Przysposabiającej do Pracy w Powiatowym Zespole Szkół i Placówek Oświatowych w Brzezinach. Termin realizacji projektu: 2023 r.

W 2022 r. przyznane środki w kwocie 5 685 zł przeznaczono na dofinansowanie  organizacji wycieczki szkolnej dla uczniów Szkoły Podstawowej Specjalnej w Powiatowym Zespole Szkół i Placówek Oświatowych w Brzezinach. Termin realizacji projektu: 2022 r.