Starostwo Powiatowe
w Brzezinach

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

Promesa dla Powiatu Brzezińskiego

W dniu 19 stycznia 2019r. w siedzibie Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji  z rąk Sekretarza Stanu Jarosława Zielińskiego, Starosta Brzeziński Renata Kobiera wraz z Przewodniczącym Rady Powiatu Krzysztofem Bogdańskim  odebrali promesę dla Powiatu Brzezińskiego w ramach podziału środków na usuwanie skutków klęsk żywiołowych przewidzianych do dofinansowania w 2019 r. Wysokość dotacji wynosić będzie 1.088. 000 zł, z przeznaczeniem na remonty dróg powiatowych.