Starostwo Powiatowe
w Brzezinach

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

Profesor leśnictwa uczył seniorów

12219379_1660782794200532_8034564740837165559_n

Na Uniwersytet Trzeciego Wieku, który działa w Powiecie Brzezińskim od 3 lat,  zawitał 4 listopada 2015 r.  kolejny wykładowca – prof. dr hab. Tomasz Borecki. Profesor w latach 2002-2008 był rektorem Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego  w Warszawie,  społecznym doradcą prezydenta RP Bronisława Komorowskiego do spraw wsi. Od 2003 r. jest prezesem Towarzystwa Przyjaciół Lasu.

– Lasy są potrzebne ludziom i powinny być wartością dla całego społeczeństwa – tymi słowami rozpoczął prelegent wykład pt. „Las a człowiek”, w którym wskazał na odwieczny związek człowieka z lasem. Zdaniem profesora wzrasta rola, jaką muszą pełnić  lasy, i ilość sfer życia ludzkiego, z jakimi się wiążą – m.in. z ochroną środowiska, wykorzystaniem zasobów leśnych do celów produkcyjnych, turystyką, ruchem ekologicznym itd.

Profesor odpowiedział na zaproszenie Starosty Brzezińskiego Edmunda Koteckiego i prezes Stowarzyszenia Rozwoju Powiatu Brzezińskiego „Nasz Powiat” Jolanty Wojciechowskiej, która od początku istnienia UTW kieruje jego działalnością.

Kolejny wykład dla seniorów już 18 listopada 2015 r.  Ma go tym razem poprowadzić brzezinianin Krzysztof Burtka – pasjonat i promotor  zdrowego trybu życia, który pozwala żyć człowiekowi zgodnie z zasadami poszanowania dla środowiska naturalnego.

Więcej o działaności UTW: www.naszpowiat.eu