Starostwo Powiatowe
w Brzezinach

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

Pracowity i owocny rok 2015

rok_2015

Rok 2015 dobiega końca, co skłania do podsumowań, refleksji i pytań.

Nie ulega wątpliwości, że kończący się rok był niezwykle pracowity i owocny. Dzięki inwestycjom drogowym zrealizowanym na terenie powiatu wyremontowaliśmy łącznie blisko 6 km dróg lokalnych. Należy podkreślić, że tegoroczne prace o łącznej wartości ok. 1,5 miliona złotych objęły proporcjonalnie wszystkie gminy w powiecie oraz miasto Brzeziny,  wpłynęły na istotną zmianę wizerunku naszego samorządu i usprawniły komunikację drogową. To wspólne finansowo-organizacyjne przedsięwzięcie  stanowi także istotny czynnik integrujący samorządy, który – mamy nadzieję – będzie procentował w kolejnych latach. Przy tej okazji raz jeszcze dziękuję wszystkim samorządom za współpracę.

W wyniku  inicjatyw i kosztownych inwestycji zrealizowanych w 2015 r. wizerunek Powiatowego Centrum Zdrowia sp. z o. o. istotnie się zmienił. Wysokie standardy, jakie osiągnął brzeziński szpital zostały w tym roku docenione przez Ministerstwo Zdrowia, które przyznało placówce akredytację, tym samym potwierdzając wysoką jakość usług medycznych.  W naszym szpitalu od początku roku w ramach pakietu onkologicznego wszyscy posiadacze Zielonej Karty w przyspieszonym trybie są uprawnieni do zupełnie bezpłatnej diagnostyki.
Kończymy ten rok zakupem profesjonalnego sprzętu do konserwacji dróg powiatowych na kwotę ponad 440 tyś. złotych. Podpisaliśmy też umowy na świadczenie we wszystkich gminach powiatu bezpłatnej pomocy prawnej.
Wśród niestandardowych wydarzeń w Powiecie Brzezińskim w roku 2015 były: kolejny Maraton Rowerowy przez Ziemię Brzezińską na Syberię, w którym wzięło udział ponad 800 osób z całej Polski, zajęcia na Uniwersytecie Trzeciego Wieku Powiatu Brzezińskiego z udziałem wykładowców najwyższej klasy oraz otwarcie nowej siedziby Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Brzezinach.

Rok 2015 był dla Powiatu Brzezińskiego istotnym także na płaszczyźnie międzynarodowej. Podjęliśmy współpracę z Ukrainą  podpisując w sierpniu z Rejonem Maniewicze (Obwód Wołyński) umowę partnerską, która owocuje wymianą doświadczeń dzięki wizytom studyjnym przedstawicieli samorządów oraz integracją młodzieży. 9 grudnia 2015 r. Ziemię Brzezińską odwiedziła 10-osobowa grupa uczniów i nauczycieli ze szkoły w Kostiuchnówce, wcześniej z delegacjami wizytowali Starosta Maniewicki i Przewodnicząca Rady Rejonu Maniewicze. Mamy nadzieję na dalszą współpracę z przyjaciółmi z Ukrainy, a wszystkim, którzy pomogli zorganizować grudniową wizytę młodzieży i uczynić ją atrakcyjną, serdecznie dziękuję.

Rok 2016 zapowiada się równie pracowicie, ponieważ Powiat Brzeziński świętować będzie 1050 – lecie przyjęcia Chrztu przez Polskę , 630. rocznicę ukazania się pierwszych dokumentów o Brzezinach jako siedzibie powiatu, oraz  XV rocznicę przywrócenia powiatu w 2001 roku. Wszystkich chętnych do włączenia się w prace organizacyjne i pomysłodawców, którzy chcą pomóc w uczczeniu tych ważnych wydarzeń, prosimy o kontakt ze Starostwem Powiatowym w Brzezinach.

Starosta Brzeziński
Edmund Kotecki