Starostwo Powiatowe
w Brzezinach

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

Powiatowe działania w sprawie skutków próby kradzieży paliwa

logo_powiatu

Powiatowy Zespół Zarządzania Kryzysowego w Brzezinach w sprawie usunięcia skutków próby kradzieży paliwa z rurociągu PERN.

W dniu 30 czerwca 2020r. odbyło się kolejne spotkanie PZZK w Brzezinach, w którym uczestniczyli przedstawiciele powiatu oraz zewnętrzni eksperci. Rozmowy dotyczyły dalszych działań zmierzających do usunięcia skutków próby kradzieży paliwa z rurociągu PERN w okolicy zbiornika wodnego Rogów. W szczególności skoncentrowano się na zapewnieniu bezpieczeństwa okolicznym mieszkańcom.

W spotkaniu wzięły udział władze Starostwa Powiatowego w Brzezinach, wraz z zaangażowanymi służbami, inspekcjami, przedstawicielami samorządu terytorialnego, Wojewódzkiego Zarządzania Kryzysowego oraz przedstawiciele PERN.

Służby na bieżąco monitorują stan okolicznych wód, prowadzą niezbędne badania środowiska, aby mieć całkowitą pewność, że sytuacja nie zagraża mieszkańcom. Pobrane zostały próbki wody i gleby ze zbiornika Rogów i okolicznego terenu, jak również z rzeki Mrogi.

Na zbiorniku Rogów oraz na rzece Mroga, aż do miasta Głowno, rozstawiono specjalistyczne zapory, które ograniczają rozprzestrzenianie się produktu.

PERN za pomocą posiadanych przez siebie dronów monitoruje teren, by zidentyfikować wszystkie miejsca dotknięte skutkami zdarzenia. Prace na akwenie wodnym prowadzone są z zastosowaniem łodzi i pontonów, operujących zaporami pływającymi i sorpcyjnymi, aby maksymalnie ograniczyć rozprzestrzenianie się produktu i jak najszybciej zebrać go z powierzchni wody.

PERN w trybie pilnym przystępuje także do rekultywacji terenu wokół akwenu.

Jednocześnie z uwagi na prowadzone prace związane z oczyszczaniem terenu oraz zagrożeniem pożarowym, miejsce zdarzenie zostało objęte zakazem wstępu. Teren jest monitorowany przez policję oraz służby ochrony PERN. Dodatkowo policja prowadzi czynności dochodzeniowo – śledcze w celu ustalenia sprawców, którzy doprowadzili do uszkodzenia rurociągu i zanieczyszczenia środowiska.