Starostwo Powiatowe
w Brzezinach

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

Powiat Brzeziński uzyskał dofinansowanie z WFOŚiGW

logo2

Powiat Brzeziński uzyskał dofinansowanie z Wojewódzkiego Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi w ramach konkursu „Edukacja ekologiczna mieszkańców województwa łódzkiego” na zadanie  pn. „ZWIĘKSZENIE ŚWIADOMOŚCI EKOLOGICZNEJ MIESZKAŃCÓW POWIATU BRZEZIŃSKIEGO POPRZEZ PROPAGOWANIE WALORÓW ZIEMI BRZEZIŃSKIEJ  ORAZ ZBIÓRKĘ SUROWCÓW WTÓRNYCH  „ZIELONY POWIAT”.  Wartość ogólna zadania wynosi 18 300,00 zł. Przyznana dotacja z WFOŚ i GW wynosi 12 420,00 zł. 

Projekt ma na celu aktywizację społeczeństwa i motywowanie do działań proekologicznych. Założeniem tych działań jest zmniejszenie strumienia odpadów przekazywanych na składowiska, poprzez wysegregowanie w gospodarstwach domowych surowców wtórnych, zwiększenie świadomości ekologicznej mieszkańców Powiatu i kształtowaniu postawy prokonsumenckiej – wyrobieniu właściwych zachowań dotyczących segregacji odpadów. Odbiorcami działań edukacyjnych będą wszystkie pokolenia mieszkańców. Wpisane w kampanię ekologiczną imprezy rodzinne, jak: Dni Powiatu  Brzezińskiego – stoisko ekologiczne, Zbiórka makulatury – Drzewko za makulaturę, Powiatowy konkurs ekologiczny – mają za zadanie przyciągnąć uwagę wszystkich grup wiekowych i społecznych oraz ukazać istotę proekologicznej postawy.

więcej na: www.zainwestujwekologie.pl