Starostwo Powiatowe
w Brzezinach

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

Powiat Brzeziński uzyskał dofinansowanie z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na zadania mające na celu poprawę bezpieczeństwa niechronionych uczestników ruchu!

road-3419236_640

Powiat Brzeziński uzyskał dofinansowanie z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na zadania mające na celu wyłącznie poprawę bezpieczeństwa niechronionych uczestników ruchu polegających w szczególności na budowie, przebudowie lub remoncie dróg dla pieszych, dróg dla pieszych i rowerów, dróg dla rowerów, przejść dla pieszych, przejazdów dla rowerów, peronów przystankowych wraz z dojściami do tych peronów na następujące inwestycje:

  • ,,Poprawa bezpieczeństwa niechronionych użytkowników ruchu drogowego na terenie Powiatu Brzezińskiego polegająca na budowie drogi dla pieszych oraz budowie przejść dla pieszych” w ramach którego wykonywane będą zadania pn.:

„Budowa przejść dla pieszych na drogach powiatowych Nr 5103 E w m. Kołacin i Nr 2939 E w m. Rogów”
„Budowa drogi dla pieszych na drodze powiatowej Nr 2913 E w miejscowościach Eufeminów oraz Gałkówek Kolonia”

Całkowita wartość zadań – 961.057,00 zł
Dofinasowanie w wysokości 65 % w kwocie 624.687,00 zł

  • ,,Poprawa bezpieczeństwa niechronionych użytkowników ruchu drogowego na terenie Powiatu Brzezińskiego polegająca na budowie drogi dla pieszych oraz budowie przejść dla pieszych” w ramach którego wykonywane będzie zadanie pn.

„Przebudowa przejść dla pieszych na drogach powiatowych Nr 2913 E w m. Gałkówek Kolonia, Nr 2920 E w m. Jeżów oraz Nr 2912 E w m. Brzeziny, ul. Małczewska”

                Całkowita wartość zadania – 199.992,00 zł
                Dofinasowanie w wysokości 65 % w kwocie 129.994,00 zł