Starostwo Powiatowe
w Brzezinach

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

Posiedzenie Zarządu ZPP

zpp

18 maja 2015 r. w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej obradował Zarząd Związku Powiatów Polskich.  W obradach z udziałem Ministra Władysława Kosiniaka – Kamysza aktywny udział wziął członek Zarządu ZPP, starosta brzeziński Edmund Kotecki.

Wśród wielu bardzo ważnych zagadnień dominowały kwestie dotyczące finansowania DPS, efektywności urzędów pracy i nowych propozycji dla bezrobotnych, podniesienia wysokości płacy minimalnej, finansowania Zespołów Orzekania o Niepełnosprawności i Warsztatów Terapii Zajęciowej (WTZ) oraz środków PFRON dla osób niepełnosprawnych, a także projekty ustaw o Radzie Dialogu Społecznego i innych instytucjach dialogu społecznego, o nowotworzonym systemie nieodpłatnego poradnictwa prawnego, który ma być organizowany przez powiaty.
Odbyła się również dyskusja z udziałem Wiceministra MEN Tadeusza Sławeckiego i jego zespołu współpracowników, dotycząca subwencji oświatowej, szkolnictwa specjalnego, poradni psychologiczno – pedagogicznych i rozwoju szkolnictwa zawodowego.

Ponadto dyskusja dotyczyła stanu zaawansowania stanu prac nad Narodowym Programem Przebudowy Dróg Lokalnych oraz wielu spraw bieżących ZPP. Ważnej dla samorządów zmianie ustawy o publicznym transporcie zbiorowym będzie poświęcony cykl szkoleniowy organizowany przez ZPP.

Starosta Brzeziński
Edmund Kotecki