Starostwo Powiatowe
w Brzezinach

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

Podziękowania

information-g2c0fbd7b4_640

Starosta Brzeziński Edmund Kotecki
D Z I Ę K U J E
 wszystkim osobom zaangażowanym w organizację
Dożynek Gminno – Powiatowych w Rogowie.
Szczególne słowa podziękowania kieruje pod adresem:

Wójta Gminy Rogów Daniela Kołady
Przewodniczącego Rady Gminy Rogów Roberta Góry
Starościny i Starosty Dożynek Krystyny Potyrańskiej i Grzegorza Sobkiewicza
Licznie reprezentowanych Sołectw z Gminy Rogów
Komendanta OSP w Rogowie Piotra Szczodrowskiego
Leśnego Zakładu Doświadczalnego w Rogowie
Pocztów sztandarowych
Prowadzącej uroczystość Alicji Mozga
Młodzieży, która uświetniła uroczystość występami artystycznymi.