Starostwo Powiatowe
w Brzezinach

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

Podsumowanie kampanii ekologicznej

ajaxdownload6

W dniu 10 grudnia 2015 r. w sali konferencyjnej Zespołu Szkół Specjalnych w Brzezinach odbyło się podsumowanie kampanii ekologicznej w ramach konkursu „Edukacja ekologiczna mieszkańców województwa łódzkiego”, na zadanie  pn. „ZWIĘKSZENIE ŚWIADOMOŚCI EKOLOGICZNEJ MIESZKAŃCÓW POWIATU BRZEZIŃSKIEGO POPRZEZ PROPAGOWANIE WALORÓW ZIEMI BRZEZIŃSKIEJ  ORAZ ZBIÓRKĘ SUROWCÓW WTÓRNYCH  „ZIELONY POWIAT”, dofinansowanego ze środków z WFOŚiGW w Łodzi. Podczas zakończenia kampanii zostały wręczone nagrody za zajęcie pierwszych trzech miejsc w poszczególnych kategoriach wiekowych w Powiatowym Konkursie Ekologicznym oraz wyróżnienia i dyplomy za udział w konkursie. Zakończenie projektu uświetniło przedstawienie teatralno-ekologiczne przygotowane przez podopiecznych Stowarzyszenia INNI w Brzezinach.

Projekt edukacji ekologicznej realizowany był w ramach czterech działań:

  1. kampanii informacyjno-edukacyjnej dotyczącej systemu gospodarki odpadami, w trakcie której zwiększano świadomość ekologiczną mieszkańców Powiatu Brzezińskiego; kampania towarzyszyła  imprezom powiatowym, tj. Rocznicy Utworzenia Powiatu Brzezińskiego, Maratonu Rowerowego przez Ziemię Brzezińską na Syberię oraz Dożynek Gminno-Powiatowych, i prowadzona była w formie stoiska ekologicznego.  Przy stoisku ekologicznym organizowane były konkursy z zakresu wiedzy o środowisku i procesach w nim zachodzących; nagrodami były eko-gadżety atrakcyjne dla osób w każdym wieku;
  2. zbiórki makulatury – „Drzewko za makulaturę”, mającej na celu utrwalenie nawyku segregacji śmieci, a przede wszystkim zbiórki makulatury, wśród mieszkańców powiatu. Akcja cieszyła się szerokim zainteresowaniem wśród lokalnej społeczności. Drzewka, w łącznej ilości 500 sztuk, rozdawano w mieście oraz w każdej z gmin.
  3. Powiatowego Konkursu Ekologicznego, którego odbiorcami były dzieci i młodzież ze szkół, mających siedzibę na terenie powiatu brzezińskiego. W konkursie udział wzięło około 200 uczniów. Konkurs składał się z dwóch części: część teoretyczna – sprawdzian wiedzy z zakresu ochrony środowiska – skierowana do młodzieży szkół średnich oraz część plastyczna – wykonanie pracy plastycznej na temat „Żyj w zgodzie z przyrodą” – skierowana do uczniów szkół podstawowych i gimnazjów.
  4. zakończenia i podsumowania kampanii uświetnionego  przedstawieniem teatralno – ekologicznym.

Powiat Brzeziński dzięki finansowemu wsparciu WFOŚiGW w Łodzi w wysokości 12 420,00 zł mógł zrealizować przedmiotowy projekt.