Starostwo Powiatowe
w Brzezinach

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

Podpisanie umowy na Termomodernizację budynku użyteczności publicznej znajdującego się na terenie Domu Pomocy Społecznej w Dąbrowie

1

W dniu wczorajszym w Starostwie Powiatowym w Brzezinach Wicemarszałek Województwo Łódzkiego Piotr Adamczyk wraz ze Starostą Brzezińskim Renatą Kobierą oraz Wicestarostą Ryszardem Śliwkiewiczem podpisali umowę na Termomodernizację budynku użyteczności publicznej znajdującego się na terenie Domu Pomocy Społecznej w Dąbrowie. W ramach projektu będą prowadzone prace: ocieplenie ścian, stropu i podłóg, wymiana stolarki okiennej i drzwiowej, modernizacja systemu grzewczego – pompa cieplna, układ ogrzewania podłogowego, 3 grzejniki, montaż układu wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepła, modernizacja układu C.W.U., modernizacja układu oświetlenia wewnętrznego – LED, budowę elektryki fotowoltaicznej. Projekt obejmuje także prace towarzyszące termomodernizacji opisane w audycie energetycznym. Projekt znajduje się w wykazie projektów zidentyfikowanych w ramach trybu pozakonkursowego, stanowiącego Załącznik nr 4 do Szczególnego opisu Osi Priorytetowych Regulaminu Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020. Projekt zostanie zrealizowany w ramach instrumentu Zintegrowane Inwestycje Terytorialne RPO na lata 2014-2020. W budynku będą mieszkania chronione dla mieszkańców Powiatu Brzezińskiego wymagających wsparcia ale nie całodobowej opieki w DPS. Pod bacznym okiem specjalistów – pracownika socjalnego, psychologa, pedagoga uczyć się będą samodzielnego życia.