Starostwo Powiatowe
w Brzezinach

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

Otwarty Konkurs Ofert

konkurs

Zarząd Powiatu w Brzezinach ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację w roku 2016 zadań publicznych Powiatu Brzezińskiego z zakresu ochrony, profilaktyki i promocji zdrowia oraz z zakresu polityki społecznej,  przez organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust.3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, w formie wsparcia realizacji zadań wraz z udzieleniem dotacji na dofinansowanie ich realizacji.

Więcej na Biuletynie Informacji Publiczne w zakładne Inne/Konkursy.