Starostwo Powiatowe
w Brzezinach

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

Otwarty konkurs ofert – „Nieodpłatna pomoc prawna”

information-g2c0fbd7b4_640
Zarząd Powiatu w Brzezinach zaprasza przedstawicieli organizacji pozarządowych do udziału w pracach Komisji Konkursowej dokonującej oceny ofert złożonych w odpowiedzi na ogłoszony otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego pt. Świadczenie nieodpłatnej pomocy prawnej.
Kandydatury należy zgłaszać do dn.17.11.2015r. drogą elektroniczną na adres zdrowie@powiat-brzeziny.pl.