Starostwo Powiatowe
w Brzezinach

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

Otwarty konkurs ofert na prowadzenie jednego punktu pomocy prawnej

infografika_caly_system_1

Zarząd Powiatu w Brzezinach
ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację w roku 2016 zadania publicznego Powiatu Brzezińskiego, przez organizacje pozarządowe.

Konkurs odbywa się zgodnie z przepisami ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2014r. poz.1118, z późn. zm.)   

I. Cel konkursu
Konkurs ma na celu wyłonienie organizacji pozarządowej prowadzącej działalność pożytku publicznego, która będzie prowadziła w Powiecie Brzezińskim mobilny punkt nieodpłatnej pomocy prawnej.

II. Rodzaj zadania
Prowadzenie jednego punktu nieodpłatnej pomocy prawnej, w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2016r., jako punktu mobilnego prowadzonego przez 5 dni w tygodniu przez co najmniej 4 godziny dziennie, w następujących miejscach i godzinach na terenie Powiatu Brzezińskiego:

  1. w Brzezinach, w siedzibie Starostwa Powiatowego w Brzezinach ul. Sienkiewicza 16  w poniedziałek co najmniej w godzinach 8 – 12,
  2. w Gminie Brzeziny, w siedzibie Filii Gminnej Biblioteki w Bogdance we czwartek co najmniej w godzinach 16 – 20,
  3. w Gminie Dmosin, w siedzibie Urzędu Gminy, Dmosin 9, we wtorek co najmniej w godzinach  9 – 13,
  4. w Gminie Jeżów, w siedzibie Urzędu Gminy w Jeżowie ul. Kwiatowa 1, we środę co najmniej w godzinach 9 – 13,
  5. w Gminie Rogów, w siedzibie Urzędu Gminy w Rogowie ul. Żeromskiego 23, w piątek co najmniej w godzinach  9 – 13.

III. Wysokość środków przeznaczonych na realizację zadań.

Na realizację zadania w roku 2016 przeznacza się kwotę: 59.946 zł brutto – słownie: pięćdziesiąt dziewięć tysięcy dziewięćset czterdzieści sześć złotych.

Więcej na Biuletynie Informacji Publicznej