Starostwo Powiatowe
w Brzezinach

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

Opieka paliatywno – hospicyjna w Brzezinach

szpital

Mając na względzie zachodzące zmiany demograficzne i epidemiologiczne istnieje ogromne zapotrzebowanie na świadczenia paliatywno – hospicyjne na terenie powiatu brzezińskiego, choć podobnie jest w całym województwie łódzkim. Opieka paliatywno – hospicyjna ma na celu poprawę jakości życia chorych i ich rodzin w obliczu problemów związanych z nieuleczalną chorobą. Szczególnie istotne jest tu leczenie bólu i innych objawów fizycznych oraz zapobieganie ich powstawaniu, a także rozwiązywanie problemów psychosocjalnych i duchowych. W związku z tym powiat dysponując na terenie szpitala w Brzezinach m.in. wydzieloną działką, nie wykorzystywaną na cele szpitalne (tzw. „dołek”) proponuje jego zagospodarowanie na centrum hospicyjno – paliatywne. Oprócz wspomnianych wyżej celów  najważniejsze byłoby odciążenie Oddziału Interny oraz częściowe przejęcie zadań oddziału wobec osób, które wymagają opieki poza szpitalem zgodnie z zaleceniami lekarskimi. Sąsiedztwo i bliskość szpitala jest w tych sytuacjach wielkim atutem. Takie centrum mogłoby  również posiadać kilka miejsc hostelowych, w związku z ogromnym rozwojem w naszym szpitalu ortopedii, chemioterapii i centrum leczenia chorób nowotworowych. Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom seniorów, którzy jesień życia chcą spędzić we własnym domu, centrum z udziałem samorządów powinno zorganizować skuteczny system opieki senioralnej. Powiat brzeziński pomimo niskich dochodów własnych, realizuje duży  zakres  inwestycji drogowych, przebudowę DPS w Dąbrowie, a na rok 2019 w przypadku skutecznego pozyskania środków zewnętrznych planuje termomodernizację głównego budynku Szpitala. Dlatego też powiat brzeziński doceniając pilną potrzebę społeczną rozpoczyna poszukiwania chętnych spośród samorządów, innych podmiotów lub osób fizycznych, które wezmą na siebie wybudowanie, a następnie prowadzenie centrum paliatywno – hospicyjnego. Przed nami duże wyzwanie, lecz tylko takie są godne realizacji, bo opisaną potrzebę wszyscy zauważamy w wielu rodzinach na ziemi brzezińskiej.

Edmund Kotecki
Starosta Brzeziński