Starostwo Powiatowe
w Brzezinach

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

Ogłoszenie o przetargu na dzierżawę gruntów rolnych

informacja

Ogłoszenie o przetargu na dzierżawę gruntów rolnych stanowiących własność Skarbu Państwa.

Starosta Brzeziński ogłasza przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę gruntów rolnych  położonych na terenie Miasta Brzeziny oznaczonych jako działki gruntu nr: 62 –  obręb nr 2, 664 – obręb nr 3, 206 – obręb nr 8, 16 – obręb nr 2, 58 – obręb nr 2, 705 – obręb nr 4, 10 –  obręb nr 2, 1320 – obręb nr 5, 1474/1 – obręb nr 5, 1474/3 – obręb nr 5, 1286 – obręb.
Przetarg odbędzie się w dniu 25 września 2015 roku o godz. 11:00 w Starostwie Powiatowym w Brzezinach, ul. Sienkiewicza 11, pokój nr 8. W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne i prawne.
Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie, najpóźniej do dnia 20  września  2015 roku, wadium na konto 57 8781 0006 0042 5281 2000 0080 w wysokości wywoławczej stawki czynszu dzierżawnego.

Osoba wyłoniona w przetargu będzie zobowiązana do podpisania umowy dzierżawy w terminie 7 dni od dnia przetargu.
Umowa zostanie zawarta na czas oznaczony na okres 1 roku, tj. od dnia 1 października  2015 roku do dnia 30 września 2016 roku.
W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne i prawne, które wniosą wadium w wyznaczonym terminie.

Szczegółowe informacje można uzyskać w Wydziale Budownictwa, Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami w Brzezinach, ul. Sienkiewicza 11, pokój nr 5 w godzinach pracy urzędu.
Ogłoszenie publikowane jest  na stronie internetowej www.powiat- brzeziny.4bip.pl.

Zastrzega się prawo odstąpienia od przetargu lub unieważnienia przetargu bez podania przyczyny.